-->

Infographic - Làm thế nào để tạo một website Landing Page cho doanh nghiệp của bạn

Làm thế nào để tạo một website Landing Page cho doanh nghiệp của bạn. How To Make A Great Landing Page For Your Business Website! [Infographic].

Nếu website doanh nghiệp của bạn là duy nhất về việc chuyển đổi, có một trang đích tốt là chìa khóa để làm chuyển đổi thành công. Nó rất quan trọng là nó có tất cả các thông tin cơ bản là khách hàng sẽ cần, văn bản được tối ưu hóa để đơn giản (phụ thuộc vào khách hàng của bạn) và một hình thức liên lạc rất nổi bật và đơn giản.

Nó cũng rất quan trọng trang web của bạn có một thiết kế tốt và bố trí. Một trang web là một khuôn mặt của một doanh nghiệp và có một cái nhìn nghiệp dư để trang web của bạn có thể gây tổn hại nghiêm trọng thương hiệu của bạn. Làm cho nó khó khăn để điều hướng cũng có thể dẫn đến người dân chỉ cần rời khỏi trang web vì họ không thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ thiết kế web, kiểm tra cơ quan truyền thông kỹ thuật số của chúng tôi - Thiết kế Web | UltraLinx
Infographic - Làm thế nào để tạo một website Landing Page cho doanh nghiệp của bạn
Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/165929567497902895/
Nguổn: http://theultralinx.com/2012/04/great-landing-page-business-website-infographic/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO