-->

[Infographic] Social Media người sử dụng hàng tháng trong năm 2016

Những ngày khi phương tiện truyền thông xã hội đã được coi là một sự lãng phí thời gian là đã qua rồi.

Tất nhiên, nó phụ thuộc vào những gì bạn đang làm trong hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội của bạn.
 [Infographic] Social Media người sử dụng hàng tháng trong năm 2016
Đơn giản chỉ cần đặt phương tiện truyền thông xã hội là một doanh nghiệp lớn; công ty đang ganh đua để có được sự chú ý của người dùng và họ sẵn sàng trả tiền hàng đầu cho nó quá.

Với sự phát triển của thế giới kỹ thuật số có những điều khoản xu hướng mới như quản lý phương tiện truyền thông xã hội và #SocialMediaMarketing.

Truyền thông xã hội là lớn - khối lượng sử dụng của nó là lớn hơn so với một số quốc gia đông dân nhất thế giới. Facebook có 1,55 tỷ người sử dụng hàng tháng Active. Nếu FB là một đất nước nó sẽ ở cấp cao hơn Trung Quốc, Ấn Độ và sẽ là quốc gia đông dân nhất thế giới.

Dưới đây là một Infographic cho thấy trong số lớn như thế nào tiến hóa của các phương tiện truyền thông xã hội là (với một niềm vui đi vào thứ hạng dân số toàn cầu của họ nếu họ đã được tất cả các nước).

1 nhận xét:

avatar

[Infographic] Social Media người sử dụng hàng tháng trong năm 2016

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO