-->

Tết xa quê Đã lâu lắm không về quê ăn Tết.

Đã lâu lắm không về quê ăn Tết.
Chẳng phải vì con quên hết quê nhà.
Cha, Mẹ thương con dù ở nơi xa.
Cũng phải lo Tết cho gia đình, con cháu
Tết xa quê
Cũng tại vì câu "Nước không chảy ngược"
Vì nước chảy xuôi nên con phải lo toan.
Lo cho cửa nhà,cho vợ, cho con,
Là cháu nội, là con dâu của Ông,Bà cả

Con vẫn biết ở quê nhà vất vả. 
Cha, Mẹ già rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Vẫn sáng chiều lo lắng chuyện đời.
Con bất hiếu xin Mẹ, Cha tha thứ.

Con vẫn biết Cha, Mẹ không trách cứ.
Nhưng phận làm con phải biết vuông tròn.
Một lời con xin thề với nước non.
Con khắc cốt ghi tâm công Cha nghĩa Mẹ

Nhớ thương con,Cha Mẹ đừng buồn nhé!
Ra Tết con về tạ lỗi với Mẹ Cha . st

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO