-->

7 cách để quảng bá kinh doanh của bạn trên Facebook [Infographic]

Vì vậy, bạn có một doanh nghiệp và bạn thấy Facebook với nó là tỷ người sử dụng cộng là một cơ hội tuyệt vời ... Nice bước đầu tiên. 
Bây giờ, làm thế nào để bạn gõ vào cơ hội rất lớn này? họa thông tin này Disco (từ + Wyzowl) sẽ cho bạn thấy một số trong những điều quan trọng nhất bạn cần phải làm để thành công trên Facebook.
Một số bài học quan trọng là: Chia sẻ nội dung hấp dẫn, sử dụng các tab tùy chỉnh, qua thúc đẩy các tài khoản của bạn, giao tiếp một cách nhất quán, được xác thực và vui chơi.

Pin it: http://www.pinterest.com/pin/381539399653367061
infographic by: http://www.wyzowl.com/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO