-->

7 thách thức lớn nhất của Thiết kế Web

Chỉ có một nhà thiết kế web có thể nói về những thách thức mà họ đi qua trên cơ sở thường xuyên. thiết kế web được yêu thích và đánh giá cao bởi thị trường mục tiêu và khách hàng chủ yếu là kết quả của sự phát triển liên tục và tư duy phê phán lũy thoái.
 Tích hợp: Đưa tất cả mọi thứ lại với nhau.
 Tiếp cận: Làm cho nó dễ tiếp cận cho tất cả.
Responsiveness: Bảo đảm quyền truy cập trên thiết bị.
 An ninh: Tránh các mối đe dọa nội bộ và bên ngoài.
 Kinh nghiệm người dùng: Cung cấp thông tin trong các định dạng mong muốn.
 Tốc độ: Phục vụ nội dung mà không chậm trễ.
Retention: Làm người dính vào các trang web.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO