-->

Danh sách 25 yếu tố kiểm tra website đạt chuẩn SEO

Website được đánh giá dựa trên bốn yếu tố - Tiếp cận: những nỗ lực lớn có thể ngăn chặn những người sử dụng, thậm chí không mở trang web của bạn; Identity: giới thiệu bản thân và sau đó họ tham gia với tất cả các công cụ của bạn;
  • Danh mục chính:
  • Các phím tắt duy trì sử dụng toàn bộ website;
  • Nội dung:
  • Trình bày nội dung của bạn thay vì chỉ xuất bản.
  • ....
Danh sách 25 yếu tố kiểm tra website đạt chuẩn SEO
Danh sách 25 yếu tố kiểm tra website đạt chuẩn SEO
Nguồn: http://visual.ly/25-website-checklist-factors-are-not-just-guidelines

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO