-->

[Infographic] Xã hội truyền thông giải thích với cà phê!

Cà phê là một trong những thú vui lạ thường trong cuộc sống của tôi mà tôi không thể làm mà không có. Tôi đang nhấm nháp trên một tươi nướng tối Roast Pháp ngay bây giờ và tuyệt vời của nó, ủ trong máy pha cà phê espresso bếp của tôi. người bạn tốt nhất của tôi sở hữu một cửa hàng cà phê.
Xã hội truyền thông giải thích với cà phê!
Không có gì tôi yêu nhiều hơn việc khám phá một số quán cà phê không chuỗi khi tôi đang trên đường là. Hầu hết thời gian mà tôi gặp ai đó, tại một quán cà phê. Cà phê đã vượt quá kích thích và bây giờ là một thức uống kết hợp với rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi.

This infographic below is from Marketplace Maven and was inspired by the ingenius Social Media and Donuts by Three Ships Media in Raleigh.
#SocialMedia explained in coffee terms! #marketing #humor #facebook #twitter #pinterest.

Nguồn; https://www.marketingtechblog.com/social-media-coffee/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO