-->

Facebook tích hợp tính năng cửa hàng buôn bán

Hôm nay mình có tạo một trang page facebook về chủ đề Nông Thôn đây nè tự nhiên phát hiện có tính năng mới đó là: Facebook tích hợp tính năng cửa hàng buôn bán.
Facebook tích hợp tính năng cửa hàng buôn bán
Facebook tích hợp tính năng cửa hàng buôn bán
Facebook tích hợp tính năng cửa hàng buôn bán
Hướng dẫn bằng VIDEO:

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO