-->

Xã hội Truyền thông tiếp thị 2016: Bạn có biết công cụ LinkedIn

Quan tâm để xem những sáng kiến ​​mới sẽ được thực hiện để tiếp thị truyền thông xã hội trong năm 2016? Gì nếu đã có các công cụ có sẵn bây giờ bạn không sử dụng?

Tỷ lệ là công ty của bạn không tận dụng đầy đủ các nguồn lực có sẵn cho bạn trên nền tảng mạng lưới kinh doanh hàng đầu có sẵn, LinkedIn. Vì vậy, chúng ta hãy đi qua chúng, thì chúng tôi.

Trang showcase
  1. LinkedIn Showcase Các trang cung cấp doanh nghiệp của bạn một cơ hội để làm nổi bật các tập hợp con của doanh nghiệp của bạn. Xây dựng theo cho rằng khu vực, chia sẻ nội dung cụ thể cho những người sử dụng, và đánh dấu phần này của doanh nghiệp trong mối liên hệ với công ty của bạn như một toàn thể.
  2. Nếu bạn là một công ty phục vụ một số ngành công nghiệp khác nhau này là một công cụ quan trọng để nhằm vào những ngành công nghiệp cá nhân mà không làm đầy nguồn tin của họ với nội dung hướng về ngành công nghiệp khác.

Bình luận và như là Công ty của bạn

LinkedIn gần đây đã tung ra chức năng bình luận và như bài viết là công ty của bạn. Điều này thêm một cấp độ hoàn toàn mới của sự gắn kết cho các thương hiệu.
Thảo luận về tin tức công nghiệp, bài viết của khách hàng, và trả lời những comment trên bài viết và cập nhật của bạn!

SlideShare

Kể từ SlideShare đã được mua bởi LinkedIn hội nhập đã được tuyệt vời cho các doanh nghiệp. Bây giờ trong một nền tảng mà bạn có thể chia sẻ một boong tàu với khách hàng, đối tác và các ứng cử viên quan tâm.

Các nhóm
  • Tạo các nhóm xung quanh chủ đề quan trọng để khán giả mục tiêu của bạn và cung cấp nội dung phong phú về các chủ đề mà họ quan tâm và sẽ bắt đầu cuộc hội thoại.
  • Trong khi có hàng ngàn nhóm trên LinkedIn, nhiều người đang bị bệnh được quản lý và không còn có một người điều hành tốt để lái cuộc trò chuyện.
  • Sử dụng một nền tảng nhóm có thể giúp xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ giữa thương hiệu của bạn / nhân viên và khách hàng mục tiêu.
Nội dung phát huy
  • Nhận được là nhiều trong số nội dung của bạn càng tốt với mục tiêu xúc tiến để đối tượng cụ thể. Bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu là rất hạt với mục tiêu và bây giờ mà giao diện quảng cáo của LinkedIn đã trở thành SO MUCH dễ dàng hơn để sử dụng, bạn không cần phải do dự về việc đi vào và xây dựng ra khán giả bài viết của bạn phát huy.
Nguồn: https://www.v9seo.com/blog/2015/12/07/social-media-marketing-2016-linkedin-tools-to-know/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO