-->

7 công cụ nghiên cứu thị trường hiệu quả nhất cho việc tạo ra thế hệ chì hiệu quả

Nghiên cứu thị trường là điều cần thiết trong việc ban hành những cải tiến trong hoạt động tạo và thiết lập hẹn dẫn của bạn. Về cơ bản nó cung cấp một kế hoạch chi tiết cung cấp các thông tin cần thiết để xác định những lợi thế của bất kỳ quyết định kinh doanh trước khi nó được thực hiện.

Thu hút các sự kiện và số liệu cần thiết tuy nhiên là một câu chuyện khác nhau. Nó đòi hỏi việc sử dụng các kỹ thuật tiếp thị nghiên cứu, nhưng quan trọng hơn là những công cụ mà làm kinh doanh bẩn trong việc thu thập dữ liệu thị trường nguyên liệu.

1. Google Keywords Tool
Google Keywords Tool
Công cụ Google Keywords đóng vai trò như một cửa sổ vào hành vi của người tiêu dùng khi tìm kiếm trực tuyến cho các sản phẩm hoặc dịch vụ như bạn. Để sử dụng này, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản Google Adwords (miễn phí tuy nhiên) và nó cũng khuyến khích bạn đọc một vài bài viết giới thiệu đến các công cụ và làm cho hầu hết của nó.

2. Questback
7 công cụ nghiên cứu thị trường hiệu quả nhất cho việc tạo ra thế hệ chì hiệu quả
Questback là một dịch vụ cao cấp mà cầu khoảng cách giữa công ty và thị trường mục tiêu của bạn. Nó có thể thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu thay cho bạn và cung cấp thông tin phản hồi vô giá một cách nhanh chóng và hiệu quả.

3. Klout, Kred and Peerindex
Cần xây dựng một danh tiếng vững chắc một cách nhanh chóng? Sau đó, bạn cần phải biết những người có ảnh hưởng quan trọng là ai trong thị trường của bạn; từ này sau đó bạn có thể tiếp cận họ để đối tác lên, đạt được một nghề nghiệp hoặc học hỏi từ những thành công của họ. Đối với điều này có các công cụ như ảnh hưởng, ked và Peerindex.

4. KeySurvey
KeySurvey là một công cụ cho phép tạo ra các bảng câu hỏi trực tuyến của riêng bạn, bạn được tuy nhiên vẫn phải để nguồn tham gia của riêng bạn.

5. Google Analytics

Trong khi không phải kỹ thuật một công cụ mở rộng cung cấp các nghiên cứu thị trường trong toàn bộ, Google Analytics có thể cung cấp thông tin phản hồi như thế nào khách hàng của bạn đang hành xử trong khi trên trang web của bạn. Nó có thể chỉ cho bạn những sản phẩm xem nhiều, nhưng ít mua (hoặc ngược lại) và nó có thể minh họa những gì truyền thông xã hội kênh khách hàng của bạn đang phản ứng lại, trong số rất nhiều những hiểu biết khác.

6. Google Trends

Google Trends là tương đối giống nhau để đề cập đến xã hội, tuy nhiên nó có thêm lợi ích của bao thanh toán bổ sung trong dữ liệu thu thập được từ các công cụ tìm kiếm của mình. Kết quả? Một snap shot tức thời của người tiêu dùng phương tiện truyền thông xã hội và hành vi tìm kiếm, cùng với những tin tức mới nhất và ý kiến của ngành công nghiệp của bạn.

7. BizStats

BizStats là một công cụ trực tuyến cho phép bạn lọc thông qua các thông tin tài chính của tất cả các ngành công nghiệp có thể tưởng tượng, cung cấp thông tin về hàng năm dành cũng như những hiểu biết khác vào tiếp thị cho các công ty này. Tương tự như các trang web tại Anh bao gồm Mintel, Brad Insight và Kable.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO