-->

G + Tìm kiếm Cập nhật ngày 15 tháng 4

Tin google - Chúng tôi đang tiếp tục cải thiện Google+ tìm kiếm tuần này với bản cập nhật khác (trên Web, Android, và iOS) mà loại bỏ các bài viết gần giống nhau trong kết quả tìm kiếm.

Những thỉnh thoảng xuất hiện vì hai nhánh khác nhau của cùng một công ty đã đăng nội dung tương tự. Với bản cập nhật này, chúng tôi đang theo dõi xuống như vậy gần như bản sao như vậy bạn không nên nhìn thấy chúng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của bạn nữa.

Như mọi khi, xin vui lòng gửi cho chúng tôi những ý tưởng của bạn / các vấn đề sử dụng mục trình đơn Gửi phản hồi của chúng tôi như đó là cách tốt nhất để đảm bảo chúng tôi sẽ nhìn thấy chúng.
Cảm ơn ~

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO