-->

Google Liệu Index và Xếp hạng hình ảnh Tiêu đề Thuộc tính khóa

Một vài tuần trước, chúng tôi đã báo cáo rằng Google ngụ ý họ làm thuộc tính không chỉ mục tiêu đề hình ảnh. Có nghĩa là, nếu bạn đặt từ khóa trong các thuộc tính tiêu đề của mã hình ảnh của bạn, Google sẽ không sử dụng nó ở tất cả.
Vâng, Dawn Anderson thử nghiệm nó và đăng trên Twitter rằng Google nào trong thực tế bò, chỉ mục và nội dung ngay cả cấp bậc trong thẻ thuộc tính tiêu đề của một hình ảnh.

Đây là mã nguồn thử nghiệm của mình (bấm vào để phóng to):
Trong khi nó không hiển thị lên được nêu ra trong tìm kiếm web cho [plinky floppity hippity]:
Nó hiển thị trong kết quả tìm kiếm hình ảnh:
Lớn thử nghiệm bởi Dawn, người đặt câu hỏi những gì tôi được bảo hiểm và sau đó quay trở lại, kiểm tra nó và chứng minh nó hoàn toàn sai.
Nguồn: www.seroundtable.com/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO