-->

5 nguyên nhân khiến blog của bạn không phát tiển

Bạn có một Blog? Bạn muốn phát triển Blog của bạn? Bạn phải làm gì? Và sau đây là 5 nguyên nhân khiến blog của bạn không phát tiển.
  • Nguyên nhân 1: Bạn không lên lịch đăng bài thống nhất.
  • Nguyên nhân 2: Nội dung blog không đặc trưng.
  • Nguyên nhân 3: Blog không hướng tới khách hàng và nhu cầu của họ.
  • Nguyên nhân 4: Nội dung có tuổi thọ thấp và lượt tiếp cận hạn chế.
  • Nguyên nhân 5: Bạn không sử dụng blog để thu hút người đăng ký theo dõi.
Lời khuyên muốn blog bạn phát triển thì:
  1. Bạn lên lịch đăng bài thống nhất.
  2. Nội dung blog phảiđặc trưng.
  3. Blog hướng tới khách hàng và nhu cầu của họ.
  4. Nội dung hấp dẫn & có lòng kiên trị.
  5. Bạn phải sử dụng blog để thu hút người đăng ký theo dõi.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO