-->

Google loại kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn trực quan

Đi là những ngày khi kết quả của Google đều trông giống nhau; bây giờ họ đến trong hàng chục các hình dạng và kích cỡ. các loại quả khác nhau bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, đòi hỏi kỹ thuật tối ưu hóa riêng biệt, và cung cấp độ tương phản của SEO tiềm năng.

Để giúp bạn thực hiện ý nghĩa của nó tất cả, tôi đã đưa ra một hướng dẫn hình ảnh chi tiết kết quả của Google - một khám nghiệm tử thi của SERP hiện đại, nếu bạn muốn.
Google loại kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn trực quan
Lưu ý rằng Google SERP trên là hoàn toàn giả mạo, nhưng nó được xây dựng từ kết quả thực sự của Google. Tất cả trong tất cả, tôi đã xác định được 5 loại chính của kết quả xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm của Google, từng có một vài vùng phụ.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO