-->

Hôm nay blogger bị lổi kết nối không vào được gần 1 tiếng

Hôm nay blogger bị lổi kết nối không vào được gần 1 tiếng. Trưa nắng chơi chang, đem máy tính ra ngồi máy lạnh tìm cảm xúc để viết blog, ai ngờ đâu mở máy lên blogger  truy cập không được.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO