-->

Tầm nhìn của tôi cho một Google+ mới

Mạng xã hội đang suy giảm. phương tiện truyền thông xã hội đang gia tăng. Dưới đây là các xu hướng:

Google+ sẽ dẫn các xu hướng này bằng cách thay thế Twitter là nơi mà người dân có được tin tức mới nhất, cập nhật thời gian thực và có cuộc trò chuyện sự kiện liên quan đến - và thay thế vừa là nơi hipsters, các nhà báo và các loại trí tuệ nào viết chu đáo, dài hình thức của họ screeds.
Tầm nhìn của tôi cho một Google+ mới
Tôi nghĩ rằng điều này là có thể với những thay đổi sau:

1. Bài viết phải có một trường dòng tiêu đề, như vừa có. Nếu một người dùng rời khỏi trống trường dòng tiêu đề, sau đó vài từ đầu tiên của bài viết được chọn và hiển thị dưới dạng tiêu đề.

2. Google+ nên có một cái nhìn dòng thời gian thực, hiển thị các tiêu đề như là đã được "tweet". RẤT QUAN TRỌNG: Đây nên tự động cập nhật, không có tay, trong cả hai trình duyệt và phiên bản di động.

3. Google+ nên có hình ảnh và video nội tuyến, vì vậy bạn có thể hiển thị nhiều hình ảnh xen kẽ với các văn bản, như là có thể với bài viết trung bình.

4. Google+ nên cho phép các URL được đưa vào như là các liên kết.

5. Một cái gì đó nên được thực hiện về vấn đề thư rác. Tôi không biết gì, nhưng nó bóp Google+. Các thuật toán được đánh bắt nhiều bài viết spam và ý kiến, nhưng nó nó cũng suy giảm quá nhiều ý kiến ​​VN, qua đó kiềm chế sự tham gia.

6. Chúng tôi cần các công cụ điều tiết tốt hơn và nhanh hơn. Tôi nghỉ mát với các phiên bản cũ của Google+ cho kiểm duyệt bởi vì phiên bản mới là phiền phức. Cả hai phiên bản là siêu chậm. Tôi dành một nửa thời gian của tôi trên Google+ xóa bình luận, ngăn chặn người dân và cảm nhận không mêt mỏi sai coi là spam.

Google: Hãy cho chúng tôi những sáu thay đổi và chúng tôi sẽ làm phần còn lại! :)

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO