-->

TOP danh sách hơn 300 website submit PR cao 2019

Xin chào các bạn!

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ Lên trên nộp Directory Sites Danh sách có Page Rank cao. Direcotry thông tin có thể được coi là một cách tốt và hiệu quả để xây dựng backlinks chất lượng cao.

Vì vậy, chỉ thuận tiện cho bạn tôi đã sắp xếp ra một vài trong số những thông Directory Sites rằng sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng. Bạn không cần phải tìm hiểu thay vì chỉ cần nhấp vào các liên kết dưới đây và Submit website của bạn miễn phí.
TOP danh sách hơn 300 website submit PR cao 2019
DIRECTORY SUBMISSION SITES
 1. http://www.sawasdee.net/Accommodation/Hotel/
 2. http://rodirector.net/
 3. http://www.fullpornsites.com/
 4. http://seotoolsdirectory.net/
 5. http://awc.it/blog.php?81102eaeefb5ba7b56c8e78a57e74bd1
 6. http://tamileye.com/
 7. http://buildweekly.com/
 8. http://www.emipages.com/
 9. http://www.nevadaface.com/help.html
 10. http://openrss.net/news.html
 11. http://www.naveta.biz/policy.html
 12. http://www.dir.jobs4jobs.com/about.php
 13. http://u2rn.com/search.php
 14. http://bizmarketingplace.com/
 15. http://directory-websites.com/p/policy.html
 16. http://www.resortdirectory.com/about/
 17. http://links.funiber.org.py/
 18. http://spectrosyndicate.com/p/policy.html
 19. http://www.uk-dir.com/pabout.html
 20. http://www.jamaicans.com/links/
 21. http://www.technologyevaluation.com/search/for/powered-by-esyndicat-directory-oftware.html
 22. http://www.law-firms.biz/search.php
 23. http://www.dfwebdirectory.com/
 24. http://www.niche-listings.com/addlink.html
 25. http://highlandlinks.net/
 26. http://www.ajaxrain.com/
 27. http://conchdirectory.com/
 28. http://wikibit.me/video/1dX8EJd2U2Y
 29. http://www.rheumaticheartdisease.com/about.html
 30. http://posicionamientoweb.pw/dar-de-alta-en-directorios
 31. http://www.alribah.com/2014/02/footprint.html
 32. http://www.bestkidsmalls.com/Electronics-Home-Applance/
 33. http://www.boardgamemaniac.com/view-publishers.php?id=32
 34. http://businesswebdirectory.net/
 35. http://www.directorioenlinea.com/search.php
 36. http://www.bestofthecloud.com/advertise.html
 37. http://www.waleswebdirectory.com/
 38. http://www.greennetwork.co.za/directory/
 39. http://exchangelinkswithus.com/directories/login.php
 40. http://www.portaldelcentrohistorico.com/view-listing.php?id=4985
 41. http://netlinks.at/accounts/
 42. http://www.galacticbinder.com/contacts.php
 43. http://www.jamiba.com/
 44. http://www.waxingdirectory.com/
 45. http://trinifind.com/
 46. http://www.customwebsitedesignwebsite.com/links/suggest-listing.php?id=0
 47. http://www.europewebdirectory.eu/
 48. http://linknetdaily.com/new-listings.html
 49. http://nextdirectory.org/
 50. http://linkindexdirectory.com/popular-listings.html
 51. http://sisyellowpages.com/sis/listings.php?view=popular
 52. http://submityoururl.net/top-listings.html
 53. http://ranksuper.com/popular-listings.html
 54. http://top10favorites.com/popular-listings.html
 55. http://www.popularlist.com/popular-listings.html
 56. http://www.national-real-estate-directory.com/agents/suggest-listing.php?id=580
 57. http://55retirementcommunities.net/new-listings.html
 58. http://www.fast-navigation.com/directory/suggest-listing.php?id=0
 59. http://ontopiclisting.com/
 60. http://www.ableize.com/p/help.html
 61. http://realstatedirectory.net/
 62. http://directorio.mysowa.org/top-links.html
 63. http://www.diseon.com/directorio/arte-y-espectaculos/cine/estrenos-de-pelicula-l2187.html
 64. http://www.directorio-virtual.com.ar/new-links.html
 65. http://www.ricercavacanze.it/top-listings6.html
 66. http://www.blu35.com/top-links2.html
 67. http://www.pornoxadulti.com/trans/index2.html
 68. http://www.mg-directory.com/top-listings1783.html
 69. http://blogs.funiber.org/links/salud/Lentes-Intraoculares-l1148.html
 70. http://directorioweb.mysowa.com/new-links2.html
 71. http://www.trovatuttonline.it/Servizi/Sito-riguardante-i-prestiti-tra-privati-l280.html
 72. http://directory.guest.it/online/index3.html
 73. http://www.indianfoundrymen.in/popular-listings.html
 74. http://www.opticaldir.com/new-listings.html
 75. http://www.resortsforum.com/popular-listings.html
 76. http://demo.esyndicat.com/Computers/Software/
 77. http://www.linklair.com/
 78. http://demos.esyndicat.com/business/
 79. http://www.minerals.net/directory/suggest-category.php?id=29
 80. http://www.pet-uk.com/suggest-listing-option.php
 81. http://freeonline-directory.com/top-listings.html
 82. http://www.tradein.biz/popular-listings.html
 83. http://www.single-step.com/ecat/suggest-listing.php?id=0
 84. http://tour.com.kh/suggest-listing.php?cid=0
 85. http://www.uwvoc.com/popular-listings.html
 86. http://cgi4free.com/new-listings.html
 87. http://www.adultzdir.com/dir/suggest-category.php?id=0
 88. http://www.submittolinkdirectory.com/popular-listings2.html
 89. http://www.philanthropist.org/partners/suggest-listing.php?id=0
 90. http://www.top-algerie.com/administration/ambassades/ambassades-etrangeres-en-algerie/Ambassade-d-Italie-55.html
 91. http://www.traveltechnologyconnections.com/suppliers/suggest-listing.php?id=0
 92. http://www.melody.com.ua/mobile/suggest-listing.php?id=0
 93. http://finance-companies.biz/top-listings.html
 94. http://findavps.com/popular-listings.html
 95. http://topforumsdirectory.com/
 96. http://www.listeddoctors.com/popular-listings.html
 97. http://realestateblogs.info/
 98. http://www.cypresstrader.com/popular-listings.html
 99. http://www.cardmodels.info/top-listings.html
 100. http://www.cmsweblinks.com/popular-listings1.html
 101. http://bestseosolutionformywebsite.info/category/internet-marketing-methods/
 102. http://directoryofnewton.com/new-listings.html
 103. http://www.hotpornblogs.com/popular-listings.html
 104. http://lotgenootje.nl/voor-lotgenoten/suggest-listing.php?id=0
 105. http://www.childrens-entertainers.com/popular-listings.html
 106. http://www.katalog-internetovych-obchodu.cz/popular-listings.html
 107. http://organisedlinks.com/popular-listings.html
 108. http://www.macau-directory.com/top-listings.html
 109. http://www.tremiti-islands.com/popular-listings.html
 110. http://greatlinksontheweb.com/top-listings.html
 111. http://www.allwebdirectory.org/top-listings.html
 112. http://www.willlist.com/popular-listings.html
 113. http://directorioinfo.com/top-listings.html
 114. http://realestateinbelgium.com/top-listings.html
 115. http://web-marketing.masternewmedia.org/rsstop55-best-blog-directory-and-rss-submission-sites/
 116. http://freeaddsite.com/new-listings5700.html
 117. http://spitalvulcan.ro/director/suggest-listing.php?id=10
 118. http://www.web-dir.co/popular-listings.html
 119. http://treehuggerdirectory.com/popular-listings.html
 120. http://linkscasual.com/top-listings.html
 121. http://www.englandwebdirectory.co.uk/top-listings.html
 122. http://cyberlinkstore.com/top-listings.html
 123. http://www.linxdirectory.net/popular-listings.html
 124. http://www.mjdirectory.co.uk/popular-listings.html
 125. http://rankingupgrade.com/top-listings.html
 126. http://submissionclick.com/popular-listings.html
 127. http://www.freeonlinedatingservice.us/popular-listings.html
 128. http://brightlinksdirectory.com/top-listings.html
 129. http://thewebexplored.com/top-listings.html
 130. http://www.dofollowblogslist.info/popular-listings21.html
 131. http://www.east-london.org/popular-listings.html
 132. http://babymoonholidays.com/
 133. http://lasoft.ro/computers/games/World-Of-Tanks-Gold-Hack-l455697.html
 134. http://ladiesdoctor.com/popular-listings.html
 135. http://findadedi.com/popular-listings.html
 136. http://inventorsblackbook.com/popular-listings.html
 137. http://directory.webprecis.com/popular-listings.html
 138. http://www.boatownersdirectory.com/top-listings.html
 139. http://www.myindexdirectory.com/popular-listings.html
 140. http://www.directorytourism.com/popular-listings.html
 141. http://directorywebz.com/popular-listings.html
 142. http://the-wiki-directory.com/
 143. http://free-webdirectory.co.uk/popular-listings.html
 144. http://www.whitbylocal.org.uk/opt/suggest-listing.php?id=0
 145. http://www.rubberhouse.net/dir/suggest-listing.php?id=0
 146. http://www.mysurebets.net/gambling-directory/suggest-listing.php?id=0
 147. http://free.victoriaphonedirectory.net/suggest-listing.php?id=0
 148. http://www.forestrownews.co.uk/directory/suggest-listing.php?id=10
 149. http://www.ideepark.de/es/suggest-listing.php?id=0
 150. http://directorynow.co.uk/d/suggest-listing.php?id=0
 151. http://business-website.biz/popular-listings.html
 152. http://www.webdirectory.net.in/popular-listings.html
 153. http://match.mactech.com/suggest-listing.php?id=0
 154. http://nwvalleymedicaldirectory.com/suggest-listing.php?id=0
 155. http://elyorkiemini.com/suggest-listing.php?id=0
 156. http://www.localrollcall.com/suggest-listing.php
 157. http://www.legal-directory.us/suggest-listing.php?id=0
 158. http://www.classifiedlinkdirectory4u.net/suggest-listing.php?id=6
 159. http://triporiginator.com/suggest-listing.php?id=1225
 160. http://www.kwavewebdesign.com/workers/suggest-listing.php?id=4
 161. http://www.ericmelin.com/partners/suggest-listing.php?id=0
 162. http://husky-links.com/suggest-listing.php?id=0
 163. http://www.emarketingresources.com/suggest-listing.php?id=0
 164. http://petslinkdirectory.net/suggest-listing.php?id=0
 165. http://directoryofreddeer.com/suggest-listing.php
 166. http://pets.reciprocallink4u.net/suggest-listing.php?id=0
 167. http://www.allstarjobs.ca/links/suggest-listing.php?id=763
 168. http://freesurreyphonedirectory.com/suggest-listing.php?id=0
 169. http://montreal.afropages.ca/suggest-listing.php?id=0
 170. http://www.ethicaldirectory.ca/suggest-listing.php
 171. http://directoryofcalgary.com/suggest-listing.php?id=0
 172. http://www.mycounselingdirectory.com/suggest-listing.php?id=0
 173. http://www.vnidir.com/suggest-listing.php?id=2294
 174. http://www.virtualedgedirectory.com/suggest-listing.php
 175. http://www.dirofdir.com/suggest-listing.php?id=0
 176. http://fpld.net/suggest-listing.php
 177. http://www.yahoohit.com/suggest-listing.php?id=0
 178. http://www.usalocalbusinessdirectory.us/suggest-listing.php?id=0
 179. http://adultbusinessdirectory.localescortlisting.com/suggest-listing.php?id=159
 180. http://www.speendex.ca/alberta/suggest-listing.php?id=26831
 181. http://yoga.phonedirectoryonline.net/suggest-listing.php?id=0
 182. http://northwestguide.org/
 183. http://topsoftwaredirectory.com/
 184. http://asiadir.tk/News-and-Media-257
 185. http://2directory.eu/
 186. http://sdirectory.eu/Web-Directories-101
 187. http://websdirectory.eu/Crime-263
 188. http://directorybest.eu/
 189. http://submit-url-free.eu/
 190. http://links-dir.eu/
 191. http://submit-php.eu/Arts-and-Humanities-1
 192. http://the-seo-links.eu/
 193. http://www.kaybolansehir.net/webmaster/3952-edu-makale-backlink-siteleri.html
 194. http://dirlinks.eu/
 195. http://compunet.mforos.com/1592197/7648992-inyecciones-sql/
 196. http://www.cashmoney.biz/listoffreedirectories.com/add-url-free-submit/advanced-search.html
 197. http://links.funiber.org.mx/internet/
 198. http://links.funiber.pt/
 199. http://www.usattorneyoffices.com/register.php
 200. http://www.4links.nl/accounts/
 201. http://ub3.net/
 202. http://www.dircanada.ca/p/advertise.html
 203. http://solojob.oneflat.com/help.php
 204. http://who.pho.to/powered_by_esyndicat_directory_software.html
 205. http://claire-et-net.fr/accounts/
 206. http://erp.technologyevaluation.com/search/for/a-2005-2013-powered-by-esyndicat-directory-software.html
 207. http://www.arttouseit.net/search.php
 208. http://canada-escortdirectory.com/links/news.html
 209. http://rodirector.biz/
 210. http://www.oll24.com/
 211. http://www.directory.3viso.com/
 212. http://www.addurl.nu/
 213. http://www.mommyfactor.net/2014/01/zhenas-slim-me-tea-giveaway-3-month.html
 214. http://www.balihoteldeals.com/directory/suggest-link.php?id=0
 215. http://addgoogle.com/SubmitYourSite
 216. http://directory.mysowa.org/
 217. http://pcdirectory.org/contacts.php
 218. http://pharmacy-directory.org/
 219. http://www.directoriodeturismo.com.mx/p/help.html
 220. http://financialservicescompanies.net/
 221. http://foro.elhacker.net/nivel_web/inyeccion_sql_al_completo_todas_las_inyecciones-t238307.0.html
 222. http://www.portalxd.com/tema/defacear-webs-639136-print/
 223. http://bismarck77.obolog.es/catorce-pecados-mortales-iglesia-roma-248669
 224. http://www.cheapbaliholiday.com/directory/
 225. http://sportswebdirectory.com/
 226. http://links.funiber.org.ec/
 227. http://consult.sgro.us/
 228. http://elocator.net/
 229. http://www.savelook.com/
 230. http://www.bookbali.net/directory/?order=clicks
 231. http://crewingagency.net/advertise.html
 232. http://www.veghealth.com/local/
 233. http://www.bnlgids.be/
 234. http://directory.civilwartalk.com/
 235. http://www.fify.org/
 236. http://devahd.ro/advertise.html
 237. http://legal-sites.net/
 238. http://doctor-find.com/Gastroenterology-Doctors/
 239. http://directory10.com/
 240. http://dir.etixa.com/
 241. http://directory.service.com/
 242. http://sammratdirectory.com/suggest-listing.php?id=0
 243. http://www.bgdportal.com/suggest-listing.php
 244. http://directorysubmission.sammrat.com/suggest-listing.php
 245. http://www.allshopsdirectory.com/suggest-listing.php?cid=0
 246. http://dotik.net/suggest-listing.php?id=0
 247. http://www.galwaytourism.ie/suggest-listing.php?id=0
 248. http://www.tischkicker-news.de/search/kicker%252bnews/suggest-listing.php/author-panel/images/stories/explore.gif/
 249. http://www.codeobsessed.com/programmingdirectory/suggest-listing.php?id=0
 250. http://www.viewtvabroad.com/resources/suggest-listing.php?id=0
 251. http://enlazatuweb.com/suggest-listing.php?id=0
 252. http://www.goreylinks.ie/suggest-listing.php?id=0
 253. http://www.blogdirectory.ws/suggest-listing.php?id=0
 254. http://www.sanvito1.org/links/suggest-listing.php
 255. http://www.english-directory.com/suggest-listing.php?cid=0
 256. http://redditchpages.co.uk/suggest-listing.php
 257. http://www.eblogzilla.com/suggest-listing.php?id=0
 258. http://www.web10.org/Tourism/
 259. http://www.bestfreewebsites.net/suggest-listing.php
 260. http://www.irishamericancommunity.com/suggest-listing.php?id=0
 261. http://www.findschoolworkshops.co.uk/suggest-listing.php?id=0
 262. http://www.almunecarlife.com/suggest-listing.php?id=0
 263. http://www.freeadson.com/
 264. http://www.canadianculture.com/directory/shopping/office-products/
 265. http://www.myfavoritechristmassites.com/suggest-listing.php?cid=0
 266. http://www.southafrica-africa.com/suggest-listing.php?cid=0
 267. http://dogdirectory.us/suggest-listing.php?id=0
 268. http://australiaonlineadvertising.com.au/suggest-listing.php
 269. http://weddings.toplocallistings.co.uk/suggest-listing.php?id=0
 270. http://www.tamilmusica.com/search/suggest-listing.php
 271. http://www.para-links.com/suggest-listing.php
 272. http://www.directory-stores.com/suggest-listing.php?id=0
 273. http://www.mrlink.it/suggest-listing.php
 274. http://my.openlinksw.com/about/id/http/www.lcgclabs.in/suggest-listing.php
 275. http://www.addyourblog.com/suggest-listing.php
 276. http://bothlink.net/suggest-listing.php?id=0
 277. http://www.craftytips.com/suggest-listing.php
 278. http://www.southeastireland.com/suggest-listing.php?id=76
 279. http://thehandmadedirectory.com/dir_beta/suggest-listing.php?id=0
 280. http://planetaffiliates.com/suggest-listing.php?id=0
 281. http://www.militariaguide.co.uk/suggest-listing.php?id=0
 282. http://www.packages-seo.com/suggest-listing.php?cid=0
 283. http://www.apn.gr/greece/suggest-listing.php?id=0
 284. http://www.faridabad-online.com/suggest-listing.php?id=0
 285. http://www.wineinformationguide.com/suggest-listing.php?id=0
 286. http://globalbusinesspages.com/suggest-listing.php
 287. http://www.therapistandhealthprofessionalsdirectory.com/suggest-listing.php?id=0
 288. http://vendordirectory.net/
 289. http://directoryaddurl.eu/
 290. http://directoryads.eu/
 291. http://supersundayonline.com/links/suggest-link.php?id=0
 292. http://www.surreyevents.com/link/suggest-link.php?id=0
 293. http://getlinklist.com/showthread.php/7007-Massive-Footprint-List
 294. http://www.blackhatworld.com/blackhat-seo/black-hat-seo/728409-best-way-scrape-gsa-ser-lists.html
 295. http://www.cascionelaw.com/index.php?itemid=1
 296. http://wikip.naru.biz/index.php?plugin=referer&page=FrontPage
 297. http://patricktheogre.com/wordpress/about-the-ogre/
 298. http://polarhvacr.co.uk/?attachment_id=210
 299. http://www.chaitanyamconsultants.com/?page_id=4
 300. http://www.volleyaltotanaro.it/?page_id=22
 301. http://moodyfashion.co.uk/course-test/hello-world/
 302. http://kryptid.com/adventure/escape-work/
 303. http://bbackx.com/dotclear2/index.php?post/2009/12/05/Routing-on-an-ISA-server%2C-continued
 304. http://www.eubusiness.com/cgi-bin/awstats.pl?framename=mainright&output=refererpages
 305. http://sakiminpicture.startlogic.com/stats/awstats/cgi-bin/awstats.pl?framename=mainright&output=refererpages
 306. http://hende.dk/cgi-bin/awstats/awstats.pl?framename=mainright&output=refererpages
 307. http://mtsco.com.sa/2013/09/19/hello-world/
 308. http://www.seodobrasil.com.br/is-search-engine-submission-necessary/
 309. http://www.encontrodasartes.ufop.br/grupos-trabalho/artes-visuais/
 310. http://vindemalu.nl/?attachment_id=22
 311. http://antiblog.danemarca.dk/index.php?t=1&
 312. http://insuranceagencymanagementsystem.net/tools-for-insurance-agencies/
 313. http://iuptime.net/jungleheathackonline.wordpress.com/ogp_sign.php
 314. http://metalsome.com/?attachment_id=201
 315. http://www.ocenkacenter.com.ua/?page_id=41
 316. http://punda-milia-apartments.com/?p=1191
 317. http://www.socialfans.info/listing-l406.html
 318. http://www.toolsdewalt.com.ua/
 319. http://www.saky.org/nucleus/Historie.php?itemid=12&catid=3
 320. http://sbcholdingspensionfacts.com/?p=282/RK=0/contact.php
 321. http://www.socialblogpost.info/view-listing.php?id=164
TOP danh sách hơn  300 website submit PR cao 2016 - Top 300+ High PR Directory Submission Sites List 2016

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO