-->

3 bước đơn giản để ngay Cải thiện xếp hạng SEO của bạn!

Nếu bạn đang có một trang web mới và bạn đang đấu tranh để có được khách với nó, đừng lo lắng, bạn đang ở trong cùng một thuyền như rất nhiều người khác và các doanh nghiệp ra khỏi đó.

Để có được traffic, traffic đặc biệt là trình độ, bạn cần phải cải thiện thứ hạng SEO của bạn. Bạn không cần phải có quá kỹ thuật với phía SEO thứ trong đầu, nhưng bạn chắc chắn muốn thực hiện các bước ban đầu được liệt kê dưới đây để ít nhất là cung cấp cho mình một shot.
Điều đầu tiên cần làm là đi đến công cụ "Mobile Website Thân thiện của Google" và xem những gì loại kết quả bạn nhận được. Nó rất quan trọng cho trang web của bạn để có một "di động tốc độ" nhanh thời gian vì sở thích tìm kiếm có thể được trao cho các trang web đó là nhiều hơn "di động thân thiện" và bạn muốn được là trang web được ưu tiên.

Điều thứ hai cần làm là có được một trang Google+ cho doanh nghiệp của bạn và điền vào tất cả các chi tiết đầy đủ. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ của bạn là chính xác và định dạng đúng và đảm bảo sử dụng từ khoá hoặc cụm từ khóa trong bất kỳ mô tả hoặc về chúng tôi phần.

Điều thứ ba tôi muốn làm là đi đến "danh sách địa phương" các trang web ví dụ: Yelp, YP, YellowBook, và vv ... và điền vào các từ khóa thông tin phong phú giống hệt nhau vào các trang web. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ của bạn được liệt kê trong cách giống hệt nhau mà bạn liệt kê nó trong trang Google+ của bạn. Ngay cả việc sử dụng "N." thay vì chính tả "Bắc" trong một tên đường phố đầy đủ có thể ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm.

Bằng cách liệt kê ở trên các bảng xếp hạng SEO cơ bản thành phần nền tảng cốt lõi, bạn sẽ thiết lập trang web của bạn lên để thành công trực tuyến.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO