-->

Dự đoán 7 xu hướng Content Marketing nửa cuối năm 2016

Dự đoán 7 xu hướng Content Marketing nửa cuối năm 2016

1. Nội dung dạng livestream* sẽ tăng vọt và trở nên phổ biến

2. Thương hiệu cá nhân sẽ trở nên quan trọng hơn

3. Video dọc (Vertical video) sẽ ngày càng trở nên phổ biến

4. Thời kỳ của công nghệ thực tế ảo (VR – Virtual Reality) vẫn chưa thực sự tới

5. Nội dung do người dùng tạo ra sẽ ngày càng được nhiều thương hiệu sử dụng

6. Các “câu chuyện” sẽ được kể theo những cách mới hơn

7. Ngân sách cho Content Marketing vẫn sẽ tiếp tục tăng
Ghi chú:
* Livestream là những nội dung dưới dạng video hoặc âm thanh truyền trực tuyến theo thời gian thực (real-time)

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO