-->

Facebook hiện cho phép người dùng bình luận với một video

Facebook ra mắt comments video ngày hôm nay, một tính năng mà thừa nhận sự gia tăng nhanh chóng và tiếp tục tăng trưởng sáng tạo video trực tuyến và tiêu dùng.
Đến năm 2020, lưu lượng video internet sẽ đại diện cho 82% của tất cả lưu lượng Internet của người tiêu dùng, theo dự báo từ Chỉ số trực quan Mạng Cisco.

Nó cũng có thể giúp Facebook bắt kịp, có bắt kịp, để Snapchat về video mỗi ngày xem trên các nền tảng truyền thông xã hội. Theo 2016 Internet Trends Report Mary Meeker của, tiêu thụ video trên Snapchat vượt qua tiêu thụ video trên Facebook trong quý đầu tiên của năm 2016.
Các tính năng mới được phát triển tại 50 Hackathon của Facebook, theo một bài đăng blog công ty.

Đội xây dựng những gì sẽ trở thành nhận xét video tính năng hacker lõi bao gồm: Bob Baldwin, người đứng đầu chủ động với Hermes Pique và Sameer Madan làm việc trên iOS, Muhammed Ibrahim tập trung trên Web, và Billy Ng trên Android.

Baldwin trước đó đã dẫn đội tại Facebook cuộc thi lập trình viên phát triển các tính năng cho phép người dùng Facebook bao gồm hình ảnh hoặc dán trong bài bình luận.
FB_video_Comments
Nếu tính năng này đã được sống trong Ice Bucket Challenge, video meme virus đưa ra để giúp gây quỹ để chữa bệnh ALS, nó có thể có kết quả trong bài bình luận dài nhất thế giới.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO