-->

Google bỏ bắt buộc Google + hồ sơ cho các địa phương đánh giá kinh doanh

Một trong những khía cạnh chỉ trích dài nhất để lại một đánh giá của Google là yêu cầu của người sử dụng để có một tiểu sử trên Google + cá nhân.

Không chỉ này đòi hỏi cần có thêm thời gian thiết lập trên danh nghĩa của người dùng, nhưng việc xem xét sau đó được hiển thị trên hồ sơ của họ, gây ra một số mối quan tâm với người nhận xét tiềm năng.

Gần đây Google đã triển khai một giao diện hoàn toàn tân trang tập trung vào kinh nghiệm người dùng và dễ sử dụng. Nhận xét có thể được để lại mà không rời khỏi màn hình kết quả - hay khi được đưa đến các doanh nghiệp Google + trang. Ngoài ra, đánh giá hiện nay có thể được để lại trong danh sách trong Google Maps.

Google cũng đã giải quyết vấn đề từ lâu ngăn chặn người dùng điện thoại di động từ lại bình luận khi các doanh nghiệp trước đây đã không có.

Dưới đây là một ảnh chụp màn hình giới thiệu giao diện mới:
Google trước đây đã chuyển đi từ việc đánh giá bao gồm trên Google địa phương trang doanh nghiệp của tôi trong thiết kế lại vào cuối năm ngoái gần đây nhất của họ.

Trong khi điều này có vẻ rằng các trang này hiện là vô ích, họ vẫn còn là một nguồn chất lượng thông tin cho người sử dụng và không thể thiếu trong việc xây dựng một yếu tố niềm tin trong mắt của Google.

Vì vậy, Tại sao Google Nhận xét nên quan trọng?
  • Nhận xét xây dựng niềm tin trong mắt của Google.
  • Có hơn 5 đánh giá bắt đầu biểu hiện "sao" và tăng mạnh vào mặc dù tỷ lệ về việc niêm yết.
  • Trong khi các nguồn đánh giá khác có một vị trí và đóng góp vào yếu tố niềm tin của bạn, chỉ có Google đánh giá đóng góp vào việc xếp hạng tổng thể của bạn.
Nhìn gần hơn một chút ở tầm quan trọng của đánh giá, chúng ta hãy có một cái nhìn tại một ví dụ đồ gói danh sách cho từ khóa "Công ty SEO Perth". Trong ba kết quả được liệt kê, White Chalk Road nổi bật nhất. Với hơn 79% người tiêu dùng nói rằng họ sử dụng đánh giá trực tuyến như là một phần của yếu tố niềm tin của họ, nó rất dễ dàng để xem làm thế nào bị như nhiều đánh giá càng tốt có thể giúp chiến dịch của bạn.
Đánh giá trực tuyến đã trở nên ngày càng phổ biến hơn mỗi ngày như một chiến thuật tiếp thị và cho lợi ích của nó với SEO địa phương, Google đánh giá sẽ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất liên quan đến điều này. Nếu bạn đang tìm kiếm một số giúp đỡ với một chiến lược đằng sau Google đánh giá, cải thiện thứ hạng, và việc kinh doanh của bạn để cấp độ tiếp theo, nói chuyện với các chuyên gia tại White Chalk Road.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO