-->

Google: Hình phạt AdSense Không Tác động SEO Hoặc Rankings

Điều này có thể hoặc có thể không được rõ ràng cho bạn, nhưng nếu bạn sử dụng Google AdSense và bạn đã bị cấm từ AdSense, nó không nhất thiết có nghĩa là thứ hạng của bạn trong Google sẽ bị tổn thương.

Không có mối quan hệ trực tiếp giữa AdSense và thứ hạng Google của bạn hoặc những nỗ lực SEO.

John Mueller từ Google cho biết như vậy trên Twitter:
Tất nhiên, nếu bạn đã bị cấm sử dụng Google AdSense, trang web của bạn có thể có một số vấn đề về chất lượng có thể được nhặt về bởi một thuật toán chất lượng tìm kiếm hoặc một hướng dẫn viên hành động đội tại Google. Nhưng AdSense không cờ đội tay hành động.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO