-->

Những gì bạn có thể làm để chuẩn bị cho bản cập nhật thuật toán google

Những gì bạn có thể làm để chuẩn bị cho bản cập nhật thuật toán:
  • Làm cho giá trị cao, nội dung có thể sử dụng và kinh nghiệm người dùng ưu tiên hàng đầu của bạn.
  • Xây dựng một hồ sơ liên kết chất lượng cao và một chiến lược xã hội đầy đủ-ga.
  • Scour trang web của bạn cho bất kỳ chiến thuật đôm đen hay xám SEO mũ quá khứ; nếu GoogleBot đã không gọi chúng ra chưa, nó sẽ trong thời gian.
  • Kiểm tra trang web của bạn bằng cách sử dụng di động thân thiện với Google Công cụ thử nghiệm
  • Thiết lập Kiểm tra Trạng thái Trang web thường xuyên thông qua Console kiếm Google
  • Hãy thông báo về bản cập nhật thuật toán và thực hiện thay đổi một cách nhanh chóng khi bạn biết làm thế nào để cải thiện.
  • Xác định các nguồn đáng tin cậy cho SEO xảy ra và theo thông tin đăng mới chặt chẽ.
Xem Lại Phần Đầu: Google cập nhật thuật toán làm thay đổi hướng SEO

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO