-->

2017 là năm đinh dậu có nhuận không, tháng nào, tháng máy?

2017 là năm đinh dậu có nhuận không, tháng nào, tháng máy? Năm 2017 là năm con gì? Năm 2017 là năm gì?

Năm 2017 là năm con gì?
  • Năm 2017 là năm con GÀ (Dậu)
Năm 2017 là năm gì?
  • Năm 2017 là Đinh Dậu
Cách tính năm nhuận?
Muốn tính năm âm lịch có tháng nhuận hay không, ta lấy năm dương lịch chia cho 19,  Nếu chia hết hoặc cho các số dư 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó sẽ có tháng nhuận. ...
Nói cách khác:
Với năm âm lịch, muốn tính năm nhuận chỉ việc lấy năm dương lịch tương ứng với năm âm lịch chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Cách ính năm 2017
2017/19 dư 3 :) (1)
Năm 2017 nhuận tháng nào, tháng máy?
(1): Nên năm 2017 có năm nhuận
2017 LÀ NĂM NHUẬN
2017 nhuận tháng máy: Nhuận tháng 6
Vậy 2017 có 2 tháng 6 (Âm Lịch)

1 nhận xét:

avatar
Nặc danh 6/19/2018

Xin add giải đáp cho tôi: Vậy trong các năm nhuận, tháng nhuận thì các ngày lễ, kỉ niệm ... sẽ tính, và chọn ngày thế nào ạ?. Xin cảm ơn!.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO