-->

9 Công cụ miễn phí dùng để tạo quảng bá nội dung

Hầu hết các thương hiệu tích cực sản xuất nội dung. Ngay cả với một chiến lược SEO rắn và nội dung tuyệt vời, bạn đứng một cơ hội tốt của việc bị mất trong đám đông.

Hợp tác nội dung có thể là một câu trả lời. Bằng cách tham gia lực lượng với các chuyên gia ngành công nghiệp để tạo ra nội dung cho trang web của bạn, bạn có thể đạt được nhiều mục tiêu lớn:

Xây dựng mối quan hệ với người có ảnh hưởng thích hợp (với người mà bạn cùng tạo ra nội dung)
Tạo đa dạng hơn và nội dung chuyên sâu (dễ dàng hơn để tìm thêm các góc độ và khám phá các kênh tiếp thị nhiều hơn)

2. Medium

4. Prezi
5. Flipboard
6. Udemy

7. On-site: Chatwoo
8. Co-monitoring: Cyfe
9. Editorial: Trello

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO