-->

G + Web Preview Cập nhật ngày 20 tháng 7

Chúng tôi đang tung ra một bản cập nhật để xem trước Web Google+ của chúng tôi ngày hôm nay với nhiều bản sửa lỗi và một số tính năng mới thường xuyên được yêu cầu:
* 182 lỗi cố định
* 10 vấn đề tiếp cận giải quyết
* Chỉnh sửa giới thiệu của bạn trong About Me
* Xem Bộ sưu tập liên quan trên trang bài
* Xem bản đồ trong bảng thông tin cho hình ảnh với vị trí
* Trình bày mới cho ý kiến ban đầu về bài viết lại chia sẻ

Như mọi khi, xin vui lòng tiếp tục gửi cho chúng tôi những ý tưởng / vấn đề bằng cách sử dụng mục trình đơn Gửi phản hồi của bạn.

Cảm ơn ~

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO