-->

Facebook tiếp tục thêm tính năng chèn sản phẩm vào bài viết

Facebook tiếp tục thêm tính năng chèn sản phẩm vào bài viết. Sáng nay vào facebook xem thử như thế nào, thấy tính năng này cũng khá hay.

Không nói nhiều nữa Show một số hình ảnh các bạn xem thử Facebook tiếp tục thêm tính năng chèn sản phẩm vào bài viết.
Ghu chí: Tính năng này mới thêm nên một số tài khoản hiện không có.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO