-->

G + iOS Cập nhật 5.9.0

Chúng tôi chạy thứ tám Google+ iOS cập nhật ứng dụng của chúng tôi trong năm. Tải về các bản cập nhật từ Apple App Store ngày hôm nay.

Chúng tôi đã được cải thiện đáng kể trải nghiệm cho xem video - thử khi xem bộ sưu tập như video công nghệ MKBHD của (https://plus.google.com/collection/QztQI),
Yoga Video Maria De Noda (https://plus.google.com/collection/w4a9b) hoặc Disc Golf Pro Tips Innova đĩa '(https://plus.google.com/collection/Y0GxR). Bạn cũng sẽ tìm thấy những tính năng mới và sửa chữa:

• 18 lỗi cố định, trong đó có 12 cho các ngôn ngữ từ phải sang trái
• "Movie Mode" để xem nhiều video YouTube
• Kiểm tra các bộ sưu tập và các cộng đồng trên hồ sơ của người dân

Chúng tôi đang làm việc trên các gợi ý và phản hồi của bạn, vì vậy xin vui lòng gửi cho chúng tôi nhiều hơn nữa thông qua các mục menu thông tin phản hồi trong ứng dụng để đảm bảo chúng ta thấy tất cả chúng. Chúc mừng!

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO