-->

Google Auto Suggest thời tiết rất thân thiện

Sáng mới ngủ dậy, lên google xem thử thời tiết hôm nay như thế nào, có mát nẻ không. Mới gõ từ 'weather..." ngay lập nó hiện gợi ý rất dễ nhìn và đẹp.

Không biết cái này có lâu chưa hay mới có thôi!
Google Auto Suggest thời tiết rất thân thiện

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO