Nhập từ cần tìm và nhấn Enter

[NƠI ĐẶT QUẢNG CÁO - GỌI NGAY 0911296103]
author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Kích thước hình ảnh dành cho quảng cáo google adword. Kích thước hình ảnh cho quảng cáo hình ảnh.
Kích thước hình ảnh dành cho quảng cáo google adword
Chú ý:
 • Bạn có thể tải lên quảng cáo hình ảnh có các kích thước sau trong AdWords Editor.
 • Giới hạn kích thước cho tất cả các quảng cáo hình ảnh là 150 kilobyte.
Các kích thước hình ảnh dành cho quảng cáo google adword:
 • 375 x 50
 • 414 x 736
 • 736 x 414
 • 468 x 60
 • 728 x 90
 • 1024 x 90
 • 970 x 90
 • 980 x 120
 • 930 x 180
 • 250 x 250
 • 200 x 200
 • 336 x 280
 • 300 x 250
 • 970 x 250
 • 120 x 600
 • 160 x 600
 • 425 x 600
 • 300 x 600
 • 320 x 50
 • 300 x 50
 • 240 x 400
 • 250 x 360
 • 480 x 32
 • 300 x 1050
 • 768 x 1024
 • 1024 x 768
 • 580 x 400
 • 480 x 320
 • 320 x 480
 • 300x100
 • 750x300
 • 750x200
 • 750x100
 • 950x90
 • 88x31
 • 220x90
 • 300x31
 • 320x100
 • 980x90
 • 240x133
 • 200x446
 • 292x30
 • 960x9
 • 970x66
 • 300x57
 • 120x60

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp để nhận xét