-->

Google Plus Cập nhật: Vòng Streams Setting

Đối với những người bạn tìm kiếm truy cập nhanh đến các mối Streams của bạn trong kinh nghiệm Web Google+ mới ... nhìn xa hơn.

Chúng tôi có một thiết lập trên iOS, Android, và trên Web cho người dùng các mối suối có thêm một bộ lọc nhanh chóng để luồng trang chủ của bạn. Chỉ cần vào Settings> Advanced Settings và bật "Enable dòng vòng tròn trong điều hướng."
Như mọi khi, xin vui lòng gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng / vấn đề bằng cách sử dụng mục trình đơn Gửi tin phản hồi để đảm bảo chúng tôi nhìn thấy chúng.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO