-->

Tại sao Màu là vấn đề quan trong khi bạn đang thiết kế Website và Logo của bạn

Nếu bạn đang trong quá trình bắt đầu một doanh nghiệp mới, hoặc thay đổi thương hiệu sẵn có, những màu sắc bạn sẽ sử dụng trên trang web và logo của bạn nên là một trong những câu hỏi lớn nhất mà bạn hỏi mình.

Đồ họa thông tin dưới đây từ một Lily trông như thế nào màu sắc làm việc với nhau bằng cách nhóm chúng thành ba loại; Cool, ấm áp và trung tính. Nó cũng cho bạn thấy những gì chúng tôi cảm nhận được mỗi màu có ý nghĩa.
Tại sao Màu là vấn đề quan trong khi bạn đang thiết kế Website và Logo của bạn

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO