-->

Tản mạng SEO: Dân SEO ngày lể tết hay làm gì?

Hi! Dân SEO các ngày lể tết thường làm gì ta? Ai không biết chứ riêng mình thì chỉ ngủ ngủ ngủ là sướng nhất. Nguyên nhân tại sao nhĩ đơn giản vì dân SEO thì quanh năm cày cuốc ngày lẩn đêm nên những ngày nghĩ tết chỉ thích ngủ và ngủ.
Tản mạng SEO: Dân SEO ngày lể tết hay làm gì?
Hehe, nói vậy thôi chứ THÍCH NGỦ vò những ngày tết chỉ là khi còn thanh niêm cứng, càng lớn càng muồn ở gần người thân uống cafe, nước trà nóng bên gia đình, nên tết nay quyết định không ngủ nữa kakak.

Đây là chia sẻ cá nhân hơi xàm xàm... mong các bạ thông cảm!

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO