-->

Các lựa chọn thay thế Photoshop tốt nhất năm 2021

Các lựa chọn thay thế Photoshop tốt nhất năm 2021

1. GIMP
GIMP

Bộ chỉnh sửa ảnh mã nguồn mở tốt nhất
2. Pixlr X
Pixlr X
Trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí HTML 5 mạnh mẽ
3. Photos Pos Pro

Một giải pháp thay thế nhẹ hơn cho Photoshop mà vẫn có nhiều tính năng

4. Krita

Giao diện rõ ràng, trực quan và có thể tùy chỉnh
5. Luminar

Phần mềm chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ sử dụng AI

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO