-->

Blogspot Google thêm tính năng chèn biểu tượng, ký tự vào nội dung bài viết

Tin tức: Blogspot Google thêm tính năng chèn biểu tượng, ký tự vào nội dung bài viết.

Hôm nay vào viết blog lại nhìn thấy biểu tượng này, không biết có lâu chưa cũng không để ý, nhưng máy hôm trước thì không thấy.

Xem một số hình ảnh biểu tượng, ký tự vào nội dung bài viết của blogpsot google:
Blogspot Google thêm tính năng chèn biểu tượng, ký tự vào nội dung bài viết
Tính năng chèn biểu tượng, ký tự được khoanh tròn.


Test luôn nè:
←↑→↓↔↕↖↗↘↙
↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣
↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭
↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁
⇴⇶⇵⇷⇸⇹⇺⇻⇼⇽
⍗⍗⍖⍐⍏⍈⍇⍆⍅⇿⇾

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO