-->

20 ví dụ về thiết kế web hiện đại

Có lẽ không có gì nhiều hơn nữa nâng cao vị thế hơn so với khả năng mang lại sự sống cho một nghề nghiệp, thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua trang web của họ.

Một trang web đại diện cho tất cả mọi thứ mà doanh nghiệp hoặc người đại diện cho - lý tưởng của nó, lịch sử, văn hoá, và nhiều hơn nữa. Và đây chính là điều làm cho thiết kế web một kinh nghiệm thật sự ly kỳ. Nó cung cấp cho một khả năng để dệt một câu chuyện mà có thể biến các doanh nghiệp và cá nhân thành người có ảnh hưởng trong lĩnh vực mà họ thuộc về.
20 ví dụ về thiết kế web hiện đại

Thiết kế web hiện đại

Tất nhiên, thiết kế web đã đi một chặng đường dài kể từ khi sinh ra nó. Ban đầu, thiết kế web không phải là quan trọng như bây giờ. Mọi người tập trung quá nhiều vào đóng gói toàn bộ tải trọng của thông tin vào một trang web duy nhất, bất kể như thế nào hỗn loạn nó xuất hiện. thế hệ trẻ hơn có lẽ sẽ cười khi thấy các trang web đã được thực hiện 10 hay 20 năm trước, đặc biệt là khi họ bắt đầu so sánh các thẩm mỹ.

Tuy nhiên ngày nay, trang web này sẽ để lại cho bạn kinh hoàng, ngưng thở và bị thôi miên. Các hình ảnh là tuyệt vời, và cách mọi thứ được đặt lại với nhau chỉ là tuyệt vời. Đó là một sự pha trộn của những cảm giác khác nhau cùng một lúc, đặc biệt là nếu bạn nhìn vào một số các trang web hiện đại nhất thiết kế đẹp.

Phương pháp tiếp cận khác nhau

thiết kế web hiện đại không thực sự gắn bó với cách tiếp cận cụ thể. Mặc dù có xu hướng cụ thể, chẳng hạn như các trang web một trang, nó không có nghĩa rằng tất cả các trang web duy nhất bạn làm việc trên sẽ phải tuân theo các định dạng tương tự. Đó là một điều tuyệt vời về thiết kế web hiện nay. Đó là tất cả về việc có thể hiểu như thế nào khán giả mục tiêu của bạn nghĩ, và áp dụng nó theo cách bạn tạo ra thiết kế của bạn.

Tìm hiểu những gì thu hút họ nhất và những yếu tố có thể giúp đẩy chúng vào hành động. Cho dù bạn đang bán một sản phẩm hoặc quảng bá một vận động, cách các trang web được thiết kế sẽ có con dấu đối phó cho bạn. Nó không phải về xem xét các xu hướng hay những gì mọi người khác trong cùng ngành đang làm. Đó là về việc áp dụng phương pháp tiếp cận khác nhau và minh họa những gì đại diện cho sứ mệnh của mỗi trang web nhiều nhất.

Dưới đây là 20 ví dụ đẹp của thiết kế web hiện đại. Đây là nguồn cảm hứng lớn, và có thể cho bạn thấy như thế nào có hiệu quả các thiết kế đúng là trong việc kích thích giác quan của khán giả khác nhau. Nhìn vào mỗi kết cấu, mỗi hình ảnh, mỗi layout mà làm cho mỗi người trong số họ làm việc tốt. Xem cách tất cả các khía cạnh thiết kế khác nhau trong mỗi trang đoàn kết để tạo ra một bữa tiệc thị giác của niềm vui mà các hình thức toàn bộ.


















Nguồn:
http://inspirationfeed.com/inspiration/websites-inspiration/20-examples-of-modern-web-design/

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO