-->

Google Mobile thử nghiệm công cụ cho phép bạn để Gửi trang để Index của Google

Google đã bổ sung thêm khả năng gửi một trang cho chỉ mục của Google trực tiếp từ phiên bản mới của công cụ kiểm tra điện thoại di động thân thiện của họ, mà là ở search.google.com/search-console/mobile-friendly.

Jeremy Waszak thông báo cho tôi về sự thay đổi này trên Twitter ngày hôm qua và tôi khẳng định, nó thực sự không nộp bất kỳ trang nào, không phải chỉ của riêng bạn, để chỉ mục của Google. Đây là ngoài việc sử dụng Tìm nạp như Google để gửi các trang của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ này để gửi bất kỳ trang mục lục của Google.

Dưới đây là những gì nó trông giống như:
Sau khi bạn gửi nó, nó nói "trang thêm vào hàng đợi lập chỉ mục," "gửi một trang nhiều lần sẽ không thay đổi vị trí hoặc ưu tiên của mình."
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là trang web sẽ hiển thị trong tìm kiếm - nhưng nó đặt nó vào hàng đợi để được lập chỉ mục.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO