-->

Hướng dẫn: Làm thế nào để bắt đầu từng bước xây dựng Blog WordPress

Bạn có muốn bắt đầu một WordPress blog của đúng cách? 

Những gì bạn cần để bắt đầu một blog WordPress?
Hướng dẫn: Làm thế nào để bắt đầu từng bước xây dựng Blog WordPress

Có ba điều bạn cần để bắt đầu một blog WordPress:
 1. Một ý tưởng tên miền (điều này sẽ là tên của blog của bạn tức là wpbeginner.com)
 2. Một tài khoản lưu trữ web (đây là nơi mà trang web của bạn sống trên internet)
 3. Tập trung thời gian của bạn trong 30 phút.
Có, bạn đọc nó đúng. Bạn có thể bắt đầu một blog từ đầu trong ít hơn 30 phút, và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua toàn bộ quá trình, từng bước.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ bao gồm:
 • Làm thế nào để đăng ký một tên miền miễn phí
 • Làm thế nào để Chọn nhất Web Hosting tốt nhất
 • Làm thế nào để cài đặt WordPress
 • Làm thế nào để thay đổi chủ đề của bạn
 • Làm thế nào để Viết Blog đầu tiên của bạn bài viết
 • Làm thế nào để tùy chỉnh WordPress với Plugins
 • Nguồn lực để Tìm hiểu WordPress
Sẳn sàng? Băt đầu nào.
 • Bước 1. Cài đặt
 • Bước 2. Cài đặt WordPress
 • Bước 3. Lựa chọn WordPress Theme của bạn
 • Bước 4. Tạo Blog đầu tiên của bạn bài viết
 • Bước 5. Plugins & Customizations
 • Bước 6. Mastering WordPress
Trên đây là 6 bước để xây dựng một blog wordpress cơ bản! Chi tiết từng bước mình sẻ cập nhật sau nhé!

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO