-->

Làm thế nào để tối ưu bài viết trên facebook của bạn cho SEO

Sau khi tối ưu hóa trang kinh doanh Facebook của bạn cho SEO, bạn sẽ cần phải thực hiện một nỗ lực liên tục để tối ưu hóa các cập nhật và bài viết của mình.

Điều này có nghĩa là sử dụng các từ khóa để làm cho bài viết của mình rõ hơn để tìm kiếm có liên quan.

Nó cũng có nghĩa là tối ưu hóa bài viết của mình để có được nhiều nhấp chuột. Dưới đây là một vài lời khuyên để giúp bạn ra ngoài:

1. Sử dụng từ khóa có liên quan cho bài Visibility

Như tôi đã đề cập trước đó, sử dụng các từ khóa có liên quan trong bài viết Facebook của bạn có thể làm cho nó dễ dàng hơn cho người tìm kiếm có liên quan để tìm những bài viết.

Viết một mô tả thú vị cho các nội dung mà bạn chia sẻ, và bao gồm các từ khóa đúng.

Bạn cũng cần phải bao gồm các từ khóa có liên quan trong mô tả meta của bạn. mô tả meta là đoạn mà nói với mọi người một chút về nội dung trên một trang web.

Mô tả meta sẽ hiển thị trong trang kết quả tìm kiếm khi bạn tiến hành tìm kiếm sử dụng từ khóa có liên quan.

Ví dụ, nếu chúng ta tìm kiếm cho "quảng cáo phương tiện truyền thông xã hội" trên Facebook, các bài sau đây là một trong những kết quả đầu tiên.

Hãy nhìn vào các ảnh chụp màn hình dưới đây. Các mô tả chứa từ khóa "phương tiện truyền thông xã hội" và mô tả meta - từ khóa hoàn toàn.

Điều này có nghĩa là những người tìm kiếm các bài viết liên quan đến quảng cáo truyền thông xã hội sẽ có thể dễ dàng tìm thấy các bài, click vào nó, và đọc bài viết.
Làm thế nào để tối ưu bài viết trên facebook của bạn cho SEO
2. Bao gồm một Call-to-Action

Đơn giản chỉ cần chia sẻ nội dung của bạn trên Facebook có thể không đủ để có được mọi người click.

Khi bạn chia sẻ các liên kết đến bài viết blog của bạn, hoặc các trang sản phẩm trên Facebook, bao gồm một lời kêu gọi hành động (CTA) yêu cầu người dùng DO một cái gì đó cụ thể.

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu họ nhấp vào liên kết, chia sẻ bài viết của bạn, hoặc nhận xét về bài viết.

Dù hành động mong muốn có thể được, cuối cùng giới thiệu bạn với một CTA hấp dẫn mà rõ ràng cho mọi người những gì bạn muốn họ làm.

Ví dụ, Trang trí nhà Lowe của yêu cầu mọi người "Watch NOW", bởi vì các hành động mong muốn là để mọi người xem video.

Phần kết luận

Chúng tôi đã lấy một cái nhìn sâu sắc vào tương quan giữa Facebook và SEO.

Bây giờ bạn nên hiểu thế nào Facebook marketing có thể giúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm của bạn ...

... Bạn cũng đã học được một số lời khuyên hữu ích giúp bạn bắt đầu.

Hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần thêm trợ giúp tối ưu hóa phương tiện truyền thông xã hội của bạn để xếp hạng tìm kiếm tốt hơn

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO