-->

Lựa chọn thay thế Google AdSense

Theo phân tích tiếp thị phổ biến từ đầu năm 2010, một từ mỗi hai quảng cáo trực tuyến đến từ Go.
Lựa chọn thay thế Google AdSense

Google Adsense.

Điều này cho thấy sức mạnh của Google Adsense là nhưng cũng vẫn có những lựa chọn thay thế khác. Có nhiều lý do để lựa chọn thay thế cho các dịch vụ của Google toàn năng hoặc khi bạn là một nhà xuất bản hoặc nhà quảng cáo. Những lý do đó bao gồm:
  • Doanh thu cao hơn cho các nhà xuất bản / chi phí thấp hơn cho các nhà quảng cáo
Nó được phổ biến cho các trang web lớn hơn để quản lý các chiến dịch quảng cáo của mình, tìm nhà quảng cáo / nhà xuất bản trực tiếp và đàm phán giao dịch tốt hơn. Đương nhiên, với các trang web lớn như Google Adsense có thị trường quảng cáo phần ít nhất. Một thay thế cho doanh thu cao hơn là những cái gọi là chương trình liên kết mà là thích hợp ngay cả đối với các trang web ít phổ biến như là miễn là chúng được chuyên nghiêm trong một khu vực.

Trong trường hợp này nó là khả thi để tìm đăng ký có liên quan, trong đó truy cập của bạn có thể quan tâm và có được một tỷ lệ lệ phí thuê bao. Chúng ta nên đề cập đến ở đây các dịch vụ phổ biến từ các nhà lãnh đạo trên thị liên kết - Commission Junction (CJ). Nó quản lý một số lượng lớn các chương trình liên kết cho các bên thứ ba. Với CJ các nhà xuất bản có sự lựa chọn chưa từng có để tìm thấy những cung cấp tốt nhất mà có thể quan tâm đến khách truy cập.

Đương nhiên, doanh thu của nhà xuất bản dựa trên doanh số thực được tạo ra từ trang web của họ và không về hiển thị và nhấp chuột. Một tính năng tuyệt vời là các nhà xuất bản có tùy chọn để lựa chọn các nhà quảng cáo, cung cấp của họ và thậm chí cả các biểu ngữ chính xác mà sẽ hiển thị trên trang web của họ. Họ cũng biết doanh thu (chia sẻ trong%) mong đợi cho mỗi bán. Đây là những tính năng rất có lợi nhuận mà Google Adsense thiếu nhưng nó không phải dành cho tất cả các nhà xuất bản.

Nó đòi hỏi kỹ năng tiếp thị và kiến ​​thức về những gì du khách có thể muốn mua. CJ cũng đã có lợi ích to lớn cho các nhà quảng cáo. Đầu tiên, nó quản lý hoàn toàn các chương trình liên kết của họ mà không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Thứ hai, số lượng các nhà xuất bản thu hút phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các quảng cáo. Đó là lý do tại sao nếu bạn là một nhà xuất bản và tin cung cấp của bạn có tính cạnh tranh này chắc chắn là sự lựa chọn cho bạn.

  • Không tuân thủ chính sách của Google Adsense - quan trọng đối với các nhà xuất bản và nhà quảng cáo.
Điểm này không nên đánh giá thấp bởi vì Google có chính sách rất nghiêm ngặt mà loại trừ các nhà xuất bản / nhà quảng cáo với các trang web với contеnt bạo lực và / hoặc bất hợp pháp, cờ bạc, bán rượu, thuốc lá liên quan đến, và cuối cùng nhưng không kém phần nội dung người lớn. Để biết thêm thông tin xin vui lòng kiểm tra liên kết này.

Khi chủ sở hữu trang web tìm các trang web của họ không tuân thủ chính sách của Google Adsense họ có tùy chọn để sử dụng tương tự như pay-per-click và pay-per-view thay thế khác như: Adbrite - trong khi họ thiếu một số quảng cáo hạn chế Google họ cũng có một số tính năng độc đáo như quảng cáo toàn trang, BritePic (chương sads qua hình ảnh của bạn) và những người khác. Clicksor - nhiều chính sách ít hạn chế, phù hợp ngay cả đối với các trang web người lớn.

Trong kết luận, chúng tôi tin rằng Google sẽ vẫn là nhà cung cấp quảng cáo trực tuyến hàng đầu trong tương lai vì lợi thế cạnh tranh của mình. Mặc dù nếu bạn không hài lòng với hiệu quả của nó hoặc bạn không thể thực hiện theo chính sách của mình có những lựa chọn thay thế rất tốt.
Thông tin
Đánh giá bởi
3.265 thành viên
Ngày tháng
Chuyên mục
Thủ thuật PC
Đánh giá
5

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO