-->

Bạn chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện để đăng ký AdSense

Dưới đây là những gì bạn cần đề bắt đầu: Bạn chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện để đăng ký AdSense.
Bạn chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện để đăng ký AdSense

Tài khoản Google.

Nếu bạn đang sử dụng Gmail hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của Google, nghĩa là bạn đã có tài khoản Google. Nếu không, chỉ cần nhấp để đăng ký và chúng tôi sẽ giúp bạn tạo tài khoản mới. Tài khoản này sẽ cho phép bạn sử dụng AdSense và mọi sản phẩm khác của Google.
Bạn chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện để đăng ký AdSense
Nội dung được tạo từ đầu.

Nội dung có thể bao gồm trang web, blog hay nội dung gốc khác của bạn tuân thủ chính sách chương trình của chúng tôi. Đây là nơi quảng cáo sẽ được hiển thị, vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo đó là nơi phù hợp với tất cả mọi người.
Số điện thoại và địa chỉ nhận thư.

Số điện thoại và địa chỉ nhận thư được liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn, để bạn có thể nhận được thanh toán. Những thông tin này là bắt buộc. Mã ZIP và các thông tin khác.
Trang web của bạn có nhận được hơn 300.000 lượt xem trang hàng tháng không?

Liên hệ với chuyên gia AdSense để nhận trợ giúp dành riêng cho bạn.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO