-->

Danh sách Top 100 máy chủ Proxy miễn phí tốt nhất năm 2017

Danh sách Top 100 + máy chủ Proxy miễn phí tốt nhất năm 2017-các trang web Proxy miễn phí.

Tôi sẽ chia sẻ thông tin về Danh sách miễn phí tốt nhất Proxy Danh sách máy chủ. Để truy cập vào các trang web khác nhau đã bị chặn bởi các nhà cung cấp. Đó là đáng tin cậy, an toàn và nhanh chóng khóa học. Hầu hết các trang web proxy có hỗ trợ HTTPS. Một số trang web proxy cũng cung cấp cho bạn truy cập để chọn địa chỉ IP của nó. Sử dụng trang web proxy, bạn có thể mở video đã bị chặn hoặc không có sẵn ở quốc gia của bạn. Anonymous khám phá các trang web khác nhau. Danh sách này là một hỗn hợp của các proxy khác nhau web, proxy ssl, danh sách server proxy và proxy ngược.
Danh sách Top 100 máy chủ Proxy miễn phí tốt nhất năm 2017

Một máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một máy chủ trung gian yêu cầu và trả lời giữa máy khách và máy chủ máy tính. Cả hai máy khách và máy chủ kết nối với máy chủ proxy. Proxy server được sử dụng cho một loạt các trường hợp bao gồm giám sát, lọc, và một vài thứ khác.
Khi chúng ta nói về các trang web proxy, đây là những trang web hoạt động như một máy chủ proxy khi duyệt web.

Trang web proxy là gì?

Các trang web proxy là hữu ích khi bạn muốn truy cập các trang web bị chặn bởi các ISP, văn phòng, trường học, đại học hoặc chính phủ. Các trang web proxy là một cách để vượt qua con đường bình thường và truy cập các trang web bị chặn. Có rất nhiều trường hợp khi bạn cần khẩn trương một trang web proxy.
Để hiểu được hoạt động của các trang web proxy, xem hình đính kèm dưới đây.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỞ dải HOẶC BLOCKED TRANG WEB VỚI NHỮNG PROXY

Nó rất đơn giản để mở trang web bị cấm hoặc bị chặn Với Proxy Sites. Đơn giản chỉ cần mở bất kỳ máy chủ proxy tốt nhất cho Given Dưới đây. Nhập tên trang web mà bạn muốn mở và sau đó nhấn vào GO hoặc Hide tôi đó là nó.

Top 4 Main miễn phí Proxy Server Sites:

1, HideMyAss

VPN (Virtual Private Network) phục vụ tuyến đường giao thông internet của bạn thông qua các máy chủ từ xa, do đó các trang web bạn truy cập không thể biết bạn đang ở đâu và ngăn chặn bạn. Nhưng khi nói đến tốc độ, tính linh hoạt, an ninh và truy cập trên toàn thế giới, dịch vụ VPN HideMyAss thắng hoàn toàn.

2, 4Everproxy

Qua 4everproxy và ẩn danh xem các trang web, bỏ cấm video YouTube, và để bên ngoài nơi làm việc, vị trí địa lý hoặc mạng lưới trường học của bạn hạn chế. Chỉ cần chìa khóa trong địa chỉ của trang web mong muốn của bạn trong lĩnh vực văn bản dưới đây để bắt đầu.

3, Proxify Web Proxy

Nó hoạt động bằng cách thay đổi mỗi trang web mà bạn truy cập để tất cả tài nguyên (như các liên kết, hình ảnh, và gửi biểu mẫu) điểm trở lại thông qua Proxify.

4, Torguard

Bỏ cấm bất kỳ trang web bất kể vị trí địa lý. Thiết lập proxy vô danh trên bất kỳ trình duyệt web với tốc độ cao Mặt nạ IP.

Danh sách sau đây của Best Web Proxy miễn phí 2016:
 • HideMyAss - https://www.hidemyass.com/proxy
 • Proxify - http://proxify.com/p/
 • kProxy - http://www.kproxy.com/
 • BlewPass - http://www.blewpass.com/
 • Zfreez - http://zendproxy.com/
 • Vobas - http://www.vobas.com/
 • Không lọc - http://www.dontfilter.us/
 • Proxy.org - http://proxy.org/
 • New Ip Bây giờ - http://newipnow.com/
 • 4everproxy - http://4everproxy.com/
 • Bỏ cấm Web của tôi - http://www.unblockmyweb.com/
 • Bỏ cấm YouTube Proxy -https: //www.proxfree.com/youtube-proxy.php
 • Miễn phí Open Proxy - http://freeopenproxy.com
 • Unblocker - http://unblocker.us
 • Nhanh USA Proxy - http://fastusaproxy.com
 • Chỉ cần proxy - http://justproxy.co.uk
 • Duyệt VPN - http://vpnbrowse.com
 • ProxyOne - https://proxyone.net
 • Proxay - http://www.proxay.co.uk
 • Cá Proxy - http://fishproxy.com
 • Zacebook PK - http://zacebookpk.com
 • Justun Khối CNTT - http://justunblockit.com
 • Go Proxy - http://goproxy.asia
 • Zalmos - http://zalmos.com
 • Xite Bây giờ - http://xitenow.com
 • Miễn phí Open Proxy - http://freeopenproxy.com/
 • Web Proxy tốt nhất - http://bestwebproxy.info/
 • Trang web unban - http://unbanwebsites.com
 • BVPN - http://bvpn.win
 • Bảo vệ Đối - http://securefor.com/
 • bỏ cấm Xã hội - http://unblocksocial.net/
 • lyly - http://www.lylyl.info/
 • KCN Mỹ của nó - http://www.itsmyzone.info/
 • Cafe Dots - http://www.cafedots.com/
 • Wow Sow - http://wossow.com/
Đây là Internet một danh sách các Web Proxy Server. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này để thêm các trang web proxy hữu ích hơn và đáng tin cậy. Vì vậy, bạn có thể nhận được một số trang web proxy mới nếu bạn truy cập bài viết này một lần nữa. Tôi khuyên bạn nên đánh dấu trang này để xem và nhanh chóng tìm thấy một trang web proxy khi bạn cần chúng.

Nếu bạn biết bất kỳ trang web proxy đáng tin cậy khác, cho tôi biết trong các ý kiến. Tôi sẽ thêm trang web vào danh sách này.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO