-->

YouTube đã cải thiện URL tuỳ chỉnh cho người sáng tạo

Hầu hết các thành viên YouTube muốn URL tùy chỉnh để họ có thể cho phép khán giả của họ dễ dàng tìm thấy kênh của họ, và các đoạn video có sẵn.

Tuy nhiên, với tuỳ biến đến nhầm lẫn. Ví dụ, bạn có thể nhớ rằng bạn phải có tích hợp Google+ với kênh của bạn để có được một URL tùy chỉnh.

Trong quá khứ, YouTube yêu cầu rằng bất kỳ chủ sở hữu kênh cũng có một hồ sơ Google+ nếu họ muốn nhận xét về, tạo hoặc tải nội dung lên một kênh. Với hệ thống URL tùy chỉnh mới, không còn bất cứ nhu cầu kết nối Google+ này.
YouTube đã cải thiện URL tuỳ chỉnh cho người sáng tạo

Trong thực tế, YouTube đang được cải thiện URL tùy chỉnh cho người sáng tạo đến mức độ như vậy mà hệ thống URL mới thực sự "thống nhất danh tính của bạn trên YouTube". Ví dụ, có sử dụng được hai loại URL mà là "YouTube.com/ChannelName" hoặc "YouTube.com/c/ChannelName". Điều này đôi khi dẫn đến một vấn đề khi 2 người sáng tạo bất kỳ có tên cùng một kênh và có một trong các định dạng liên kết tùy chỉnh vì sự nhầm lẫn nó có khả năng có thể gây ra với người xem của họ.

Với những thay đổi mới, bất kỳ các URL trước hiện tại ra khỏi hệ thống trước đó tại để trỏ đến cùng một kênh. Người xem và người sáng tạo có thể nhập một trong các URL của họ để có được vào cùng một kênh.

Điều đó đang được nói, sự thay đổi này đã ảnh hưởng tới khoảng 0,02% của tất cả các kênh, bởi vì các URL trước hiện của họ chỉ xem tới các điểm đến khác nhau, như đã đề cập. YouTube đang liên hệ với bất kỳ người sáng tạo phải đối mặt với vấn đề này và sẽ giúp họ khẳng định một mới, URL tùy chỉnh. Đây là tin tốt cho tất cả người sáng tạo là nó cho phép họ để sắp xếp và kết thúc sự trùng lặp của URL YouTube của họ.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO