Bing Ads Editor dành cho bản Winsdow và Mac

Sau khi chạy thử nghiệm ở Mỹ từ tháng 6 năm ngoái, Bing Ads Editor hiện đã có trên toàn cầu.

Phiên bản Mac của công cụ chỉnh sửa trên máy tính để bàn cho chiến dịch Bing Ads đã nằm ở đầu danh sách yêu cầu tính năng của các nhà quảng cáo trong nhiều năm. Phiên bản Mac có tính chẵn lẻ với trình soạn thảo Windows desktop, bao gồm khả năng quản lý nhiều tài khoản và sao chép và dán các mục trên các tài khoản.
Trình Chỉnh sửa Quảng cáo Bing dành cho Mac hiện có sẵn cho tất cả mọi người

Bất kỳ ai cố gắng biết rằng việc thực hiện nhiều cập nhật cho các chiến dịch thông qua giao diện web có thể rất chậm chạp (giống như với AdWords). Đó là nơi các công cụ dành cho máy tính để bàn xuất hiện. Bing Ads Editor cho phép nhà quảng cáo xây dựng chiến dịch và thực hiện một số thay đổi cùng một lúc. Các nhà quảng cáo cũng có thể thực hiện sửa đổi cho các chiến dịch trước khi đẩy họ sống.

Tính khả dụng của trình soạn thảo trên máy tính để bàn dành cho Mac có thể làm tăng việc áp dụng Bing Ads bởi các nhà quảng cáo và đại lý Mac nặng. Phiên bản beta đã được các nhà quảng cáo chấp nhận rộng rãi, và Bing cho biết Mac Editor bây giờ nhanh hơn phiên bản beta.

Các nhà quảng cáo có thể tải Bing Ads Editor for Mac tại đây. còn bạn nào sài window thì vào đây

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO