-->

Chỉnh sửa quảng cáo văn bản mở rộng trong ứng dụng Quảng cáo Bing

Các nhà quảng cáo bây giờ có thể thay đổi các ETA từ điện thoại của họ.

Ứng dụng Quảng cáo Bing trên iOS và Android cung cấp khả năng chỉnh sửa hàng loạt và chỉnh sửa quảng cáo văn bản. Với cập nhật ứng dụng mới nhất hiện nay bao gồm Quảng cáo Văn bản Mở rộng.
Khi bạn nhấp vào quảng cáo văn bản mở rộng trong ứng dụng, bạn sẽ có thể chỉnh sửa từng khía cạnh của quảng cáo.
Quảng cáo Bing đã mở rộng quảng cáo văn bản mở rộng cho tất cả người dùng vào cuối tháng 10. Google đã cho biết sẽ không còn chấp nhận quảng cáo văn bản chuẩn mới vào ngày 31 tháng 1 năm 2017. Bing Ads vẫn chưa công bố ngày cắt.

Nguồn: http://searchengineland.com/edit-expanded-text-ads-bing-ads-apps-265395

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO