-->

Google: 404s không phải là Tín hiệu có chất lượng thấp

Trong nhiều năm và nhiều năm, Google đã cố gắng truyền đạt rằng 404s, trang không tìm thấy kết quả, là một phần bình thường của web.
Google: 404s không phải là Tín hiệu có chất lượng thấp
Các trang không phải lúc nào cũng sống mãi. 404 không phải là một điều xấu, họ là một điều bình thường. Tất nhiên, bạn không muốn trả lại 404 cho một trang nên tồn tại, nhưng một 404 bình thường là, um, bình thường.

Điều đó đã được nói, John Mueller một lần nữa nói, 404 không phải là một tín hiệu của việc có một trang web chất lượng thấp.

Phát biểu này được đưa ra trên Twitter vào sáng nay để đáp lại câu hỏi đó. Đây là:

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO