-->

7 kỹ năng quản lý truyền thông xã hội hàng đầu chia sẻ

1. Viết quảng cáo

Copywriting là một kỹ năng cơ bản cho tiếp thị truyền thông xã hội (và có thể là tất cả các lĩnh vực tiếp thị). Viết bản sao tốt là bắt buộc trong nhiều lĩnh vực vai trò của người quản lý phương tiện truyền thông xã hội, từ việc điền lên mô tả tiểu sử truyền thông xã hội của bạn để tạo ra các tweet và các bài đăng trên Facebook.
7 kỹ năng quản lý truyền thông xã hội hàng đầu chia sẻ
2. Thiết kế (Đồ hoạ và Video)
3. Phát biểu trước công chúng (tự tin trước khán giả)
4. Dịch vụ khách hàng / Cam kết của cộng đồng
5. Tâm lý học hành vi
6. Analytics
7. Lập ngân sách

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO