-->

Chiến dịch Mua sắm Bing Thêm Báo cáo Cụm từ Tìm kiếm ở Cấp sản phẩm

Bing Ads đang đưa ra một số tính năng mới cho Chiến dịch Mua sắm Bing được thiết kế để tăng cường quản lý và tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu.

Ngoài báo cáo cụm từ tìm kiếm cấp sản phẩm, Bing Ads đang giới thiệu nguồn cấp dữ liệu cập nhật kho hàng trực tuyến và các lần tải xuống nguồn cấp dữ liệu theo lịch.

Báo cáo Cụm từ Tìm kiếm Loại Sản phẩm

Quảng cáo Bing sẽ cung cấp cho nhà quảng cáo dữ liệu về những truy vấn nào đã được đối sánh với những sản phẩm nào. Với những báo cáo mới này, các nhà quảng cáo sẽ có nhiều hiểu biết sâu hơn về cách họ nên tối ưu hóa các tiêu đề sản phẩm, dựa trên việc chúng có hiển thị cho các truy vấn mong muốn hay không.
Chiến dịch Mua sắm Bing Thêm Báo cáo Cụm từ Tìm kiếm ở Cấp sản phẩm

Trước đây, báo cáo cụm từ tìm kiếm chỉ được cung cấp ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa. Với báo cáo cụm từ tìm kiếm ở cấp sản phẩm, nhà quảng cáo có thể dễ dàng xác định những loại truy vấn nào đang kích hoạt quảng cáo cho các sản phẩm cụ thể.

Nguồn cấp dữ liệu cập nhật khoảng không quảng cáo sản phẩm

Bing Ads đã giới thiệu một nguồn cấp dữ liệu mới cho các thuộc tính sản phẩm được cập nhật thường xuyên - chẳng hạn như giá cả và tính khả dụng. Chúng có thể được cập nhật bằng cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu cập nhật hàng tồn kho trực tuyến.

Nguồn cấp dữ liệu mới này được thiết kế để giảm thời gian xử lý cho các thuộc tính được cập nhật thường xuyên. Quản lý cũng dễ dàng hơn vì cập nhật sẽ chỉ được gửi cho các dịch vụ cung cấp đang thay đổi.

Tải xuống nguồn cấp dữ liệu theo lịch

Một thay thế cho việc truyền tải các feed theo cách thủ công là yêu cầu họ tự động download. Giờ đây, Quảng cáo Bing đang cung cấp tùy chọn để lên lịch các nguồn cấp dữ liệu được tải xuống bất cứ lúc nào là tốt nhất cho nhà quảng cáo cá nhân.

Tùy chọn lập lịch trình có thể được quản lý từ Bing Merchant Center. Tần suất có thể là hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Sau khi lịch đã được thiết lập, Bing Merchant Center sẽ tải xuống nguồn cấp dữ liệu, xử lý nó và chuẩn bị sẵn sàng để được hiển thị trên Bing Ads.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO