-->

Giới thiệu Tags

Thẻ là một đoạn mã gửi thông tin cho bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics.

Thẻ thường được cung cấp bởi các nhà cung cấp phân tích, tiếp thị và hỗ trợ để giúp bạn tích hợp các sản phẩm của họ vào trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại di động của bạn.

Với Trình quản lý thẻ của Google, bạn không cần phải duy trì từng đoạn mã JavaScript trong mã nguồn của mình nữa. Thay vào đó, bạn chỉ định các thẻ mà bạn muốn kích hoạt và khi nào bạn muốn chúng kích hoạt, từ bên trong giao diện người dùng của Trình quản lý thẻ của Google.
Giới thiệu Tags

Để quản lý các thẻ sử dụng Trình quản lý thẻ:
  • Truy cập tagmanager.google.com để tạo một tài khoản (hoặc để truy cập một tài khoản hiện có).
  • Tạo vùng chứa cho trang web của bạn trong tài khoản.
  • Thêm đoạn mã chứa vào trang web của bạn.
  • Di chuyển bất kỳ thẻ mã cố định (chẳng hạn như thẻ AdWords hoặc DoubleClick) từ mã nguồn của trang web vào Trình quản lý thẻ.
Trong Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể triển khai một thẻ bằng cách sử dụng mẫu tích hợp. Nhiều mẫu được tích hợp vào Trình quản lý thẻ trực tiếp. Nếu một mẫu không có sẵn cho thẻ mà bạn muốn triển khai, bạn vẫn có thể triển khai chúng bằng Trình quản lý thẻ sử dụng thẻ tùy chỉnh.
Các thẻ trong tiếp thị kỹ thuật số và ngữ cảnh phân tích tương tự như, nhưng khác với, các thẻ HTML tiêu chuẩn mà các nhà phát triển sẽ sử dụng để mã các trang web. Ý nghĩa phân tích của từ khóa bắt nguồn từ thực tế là các mã theo dõi được cung cấp bởi các nhà cung cấp thường được đóng gói bằng thẻ <script> HTML.
Nói cách khác: Khi chúng ta nói về các thẻ HTML, chúng ta đang đề cập đến các thẻ như <body>, <p>, <li>, <blockquote>, v.v. Khi chúng tôi nói về thẻ phân tích / theo dõi / tiếp thị, chúng tôi đề cập đến khối mã mà nhà cung cấp đã cung cấp cho chúng tôi để cài đặt mã theo dõi hoặc chức năng của họ vào trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO