-->

Google tự động hiển thị bài đánh giá địa phương bằng ngôn ngữ bản địa của bạn

Google đã thực hiện một thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý đối với cách xử lý các bài đánh giá địa phương. Về sau, Google sẽ tự động dịch các bài đánh giá địa phương sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

Vì vậy, nếu bạn ở nước ngoài và đang tìm kiếm nơi ăn, ví dụ: các bài đánh giá bạn tìm thấy sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ nào bạn đã đặt trên thiết bị của mình.
Google tự động hiển thị bài đánh giá địa phương bằng ngôn ngữ bản địa của bạn

Google cho biết điều này sẽ xảy ra tự động khi tiến hành tìm kiếm trong ứng dụng Google Maps hoặc Tìm kiếm. Không có vẻ như đây là một thay đổi sẽ lăn ra trên tìm kiếm trình duyệt di động hoặc tìm kiếm trên máy tính để bàn.

Khi đọc bài đánh giá, phiên bản dịch sẽ xuất hiện đầu tiên theo sau là phiên bản gốc. Đây là một ví dụ:

Để bắt đầu xem các bài đánh giá dịch như minh họa ở trên, đảm bảo rằng các ứng dụng Google Maps và Tìm kiếm của bạn được cập nhật lên các phiên bản mới nhất.

Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!

Nhấp bài bình luận SEO